Skip to main content

Dostępny jest już raport z badań pt. „Wykorzystywanie seksualne osób małoletnich przez duchownych katolickich w Polsce w latach 1950 – 2021. Wyniki trzech kwerend przypadków zgłoszonych diecezjom i jurysdykcjom zakonnym w latach 1990 – 2021” (opr. Sławomir Nowotny, wstęp: abp Wojciech Polak).

Publikacja w wersji papierowej do kupienia w ISKK – cena 30 PLN plus koszty przesyłki. Zamówienia: badania@iskk.pl.