Skip to main content

Rada Naukowa

Rada naukowa ISKK

Organem Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC jest Rada Naukowa Instytutu o charakterze opiniodawczo-doradczym w sprawach wieloletnich i rocznych programów i planów działalności Instytutu, określonych kierunków i tematów badań, organizacji i struktury Instytutu, regulaminów, stypendiów oraz zasad współpracy z innymi instytucjami (Statut ISKK, § 9).

SKŁAD RADY NAUKOWEJ ISKK

 • dr hab. Krzysztof Koseła, prof. UW – Przewodniczący Rady Naukowej
 • mgr Grzegorz Gudaszewski
 • prof. Michael Hainz SJ
 • prof. Kaja Kaźmierska
 • prof. Franciszek Kubiczek
 • dr Piotr Łysoń
 • dr hab. Sławomir Mandes, prof. UW
 • ks. prof. dr hab. Janusz Mariański
 • dr hab. Marek Rymsza
 • dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL
 • prof. dr hab. Przemysław Śleszyński
 • prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
 • dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL
 • ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
 • ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba SAC
 • s. dr hab. Agata Mirek, prof. KUL
 • s. dr hab. Beata Zarzycka ZSAPU, prof. KUL