Skip to main content

Konferencja Prasowa „Ilu jest katolików?”

Serdecznie zapraszamy na konferencje prasową pt. „Ilu jest katolików?” , która odbędzie się 5 czerwca (środa) o godz. 11.00 w Domu Zarządu Prowincjalnego Pallotynów, ul. Skaryszewska 12, Warszawa (wejście od ul. Lubelskiej).

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC oraz Pallotyńskie Radio Pallotti.FM

Konferencja prasowa będzie dotyczyła raportu „Ilu było katolików w Polsce w roku Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Raport Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego”, przygotowanego w ISKK przez prof. Krzysztofa Kosełę i prof. Mirosławę Grabowską.

Narodowe spisy powszechne stanowią wiarygodną podstawę wiedzy o społeczeństwach. Narodowy Spis Powszechny z 2021 roku pokazał, że w Polsce zmniejszyła się liczba osób deklarujących przynależność do Kościoła katolickiego obu obrządków; katolicy stanowili 87,8% populacji w 2011 i 71,4% w 2021 roku. Narodowy Spis Powszechny z 2021 roku pokazał także, że w Polsce zwiększyła się liczba osób deklarujących bezwyznaniowość; liczba ta w czasie dekady wzrosła od 929 420 do 2 611 506 osób (od 2,4% w 2011 do 6,9% całej populacji w 2021 roku). W okresie 10 lat w Polsce bardzo wzrosła liczba osób, które odmówiły odpowiedzi na pytanie o wyznaniową przynależność – z 2 733 843 w 2011 do 7 807 553 osób; przyrost o 5 073 710 osób i od 7,1% populacji w 2011 do 20,5% populacji w 2021 roku. W raporcie dyskutowane są trzy hipotezy dotyczące znaczenia odmów odpowiedzi na pytanie o przynależność wyznaniową: hipoteza ‘poznawczego zagubienia’, obrony prywatności i dystansowania się wobec kościołów. Na podstawie socjologicznej wiedzy o tożsamościach można oddalić hipotezę, że odmowy odpowiedzi są oznaką ‘poznawczego zagubienia’ – „że ludzie nie wiedzą, jakie jest ich wyznanie”. Na podstawie porównań rezultatów Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku z innymi ustaleniami tego spisu oraz z wynikami badań CBOS i z wynikami spisów powszechnych w Republice Czeskiej, na Słowacji i na Węgrzech pokazano, że spisy powszechne są formą plebiscytów, w których spisywane osoby wysyłają ważne komunikaty dotyczące swoich postaw. W NSP 2021 komunikat został wysłany do organizatorów badania i stojących za nimi osób kierujących polską wspólnotą polityczną. Część odmów odpowiedzi jest wyrazem poirytowania, że państwo – organizator NSP – pyta obywateli o sprawę niepaństwową, mianowicie o wyznanie. Na podstawie porównań powszechności odmów odpowiedzi dotyczących wyznania i deklaracji bezwyznaniowości w różnych segmentach społeczeństwa pokazano, że te odmowy są dość powszechną, chociaż zamaskowaną formą wyrażania niechęci wobec Kościoła katolickiego i, ogólniej, instytucji wyznaniowych. Najnowszy w Polsce Narodowy Spis Powszechny zrealizowano w trudnym czasie, tj. wiosną 2021 roku. Można oczekiwać, że również w przyszłych spisach będziemy obserwować duże zmiany liczebności poszczególnych kategorii odpowiedzi w zależności od ważkich wydarzeń w sferze publicznej.

W KONFERENCJI WEZMĄ UDZIAŁ:  

prof. dr hab. Mirosława Grabowska – socjolog, profesor nauk społecznych, w latach 2008–2023 dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej, od 2023 przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

dr hab. Krzysztof Koseła, prof. ucz. – socjolog, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku kierownika Zakładu Metodologii Badań Socjologicznych.

dr hab. Marcin Jewdokimow – Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego

ks. dr hab. Wojciech Sadłoń SAC – Wice-dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego

Konferencje poprowadzi ks. Łukasz Gołaś SAC, dyrektor Pallotti.FM

INFORMACJA DLA MEDIÓW:

1) konferencja prasowa będzie maiła miejsce 5 czerwca (środa) o godz. 11.00 w Dom Zarządu Prowincjalnego Pallotynów, ul. Skaryszewska 12, Warszawa (wejście od ul. Lubelskiej).

2) do dyspozycji redakcji i dziennikarzy będzie przygotowana kostka prasowa

3)  w czasie spotkania zostanie udostępniony pełny raport

4) spotkanie będzie transmitowane na kanale YouTube PallottiFM

5) będzie możliwość otrzymania dźwięku i zapisu wideo dla zainteresowanych redakcji

6) wszelkie materiały przedstawione na konferencji będą udostępnione redakcjom

7)  po konferencji zaproszeni goście będą do dyspozycji redakcji

Zainteresowanych udziałem w konferencji dziennikarzy prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres: badania@iskk.pl do 5 czerwca (środa) do godz. 9.00