Skip to main content

Oferta

Zamówienia kierować prosimy na adres ISKK: pracownia@iskk.pl

A. Dostępne publikacje

Religijność mieszkańców Warszawy

2008

Statystyka Diecezji Kościoła Katolickiego w Polsce

2005

Wykaz parafii w Polsce 2006, 2 tomy + CD

2007

Kościół Katolicki w opinii Polaków

2002

Polacy o Papieżu

Z badań nad religijnością polską. Studia i materiały,

red. W. Piwowarski, W. Zdaniewicz,
1986

Religia-Kościół-Społeczeństwo. Wyniki badań socjologicznych w 12 diecezjach 1996-2006

2006

B. Dane statystyczne

SUROWE

Wskaźnik praktyk niedzielnych (dominicatnes i communicantes) dla określonego obszaru w danym roku*

Jedna zmienna wyjęta z bazy badania sondażowego

* – nie udostępnia się danych jednostkowych pozwalających na zidentyfikowanie pojedynczej parafii

ZESTAWIENIA

Wskaźnik praktyk niedzielnych (dominicantes i communicantes) dla dekanatu/diecezji/województwa/określonego obszaru

Zestawienie wskaźnika praktyk niedzielnych (dominicantes i communicantes) w poszczególnych latach

Zestawienia zmiennych z badań sondażowych

INNE

Stworzenie operatu i próby do badania

Kodowanie kwestionariuszy

Zliczenia i analiza danych

C. Licencje

Roczna licencja na korzystanie z danych elektronicznej bazy teleadresowej parafii (baza podstawowa: adres, telefon)

Roczna aktualizacja licencji i aktualizacja bazy

Zamówienia kierować prosimy na adres ISKK: pracownia@iskk.pl