Skip to main content

Czcigodni Księża, Szanowni Państwo,

„Od Słuchania do Misji. Proces Synodalny w Parafii” to program organizowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który ma na celu realizację procesu synodalizacji parafii. Program składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie, na podstawie przygotowanej metody, przeprowadzimy szkolenie dla 40 „koordynatorów parafialnych”, a więc osób, które na zaproszenie ks. proboszcza koordynują proces synodalizacji parafii. Szkolenie będzie trwało dwa dni i będzie odbywać się stacjonarnie; będzie podzielone na cztery bloki tematyczne, które zapoznają uczestników z metodą oraz przygotują do koordynacji procesu synodalizacji parafii. Następnie odbędzie się jedno dodatkowe spotkanie on-line. Dugi etap polega na dwukrotnym odwiedzeniu parafii wraz z osobami z ISKK, aby rozpocząć i kontynuować kolejne etapu procesu synodalizacji. Raz w miesiącu dla koordynatorów organizowane będą spotkania on-line, na których będziemy dzielić się postępami i wyzwaniami w pracy w parafiach.

Terminy:

Szkolenie: 2-3 grudnia 2023 i 24-25 lutego 2024 Dolina Miłosierdzia, Częstochowa

Praca w parafii: 2024.

Dla kogo?
Osoby świeckie, posiadające zaproszenie proboszcza to realizacji procesu synodalnego w parafii.

Udział w szkoleniu jest darmowy, a osoby, które ukończą oba etapy programu otrzymają certyfikaty z ISKK.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu: dyrektor@iskk.pl

Więcej informacji: Marcin Jewdokimow 538 962 931

Zakładane efekty procesu synodalizacji parafii:

-/ rozpoznanie potencjałów i wyzwań parafii

-/ przygotowanie diagnozy synodalnej parafii

-/ uczenie się słuchania w parafii

-/ uczenie się rozmowy w formie dialogu w parafii

-/ zainicjowanie regularnych spotkań proboszcza z parafianami w parafii

-/ sformułowanie tematu, wokół którego będą toczyły się rozmowy i spotkania

-/ sformułowanie rekomendacji do pracy z danym tematem w parafii

-/ zaangażowanie się w misję

‌Jakie są zasady dobrego słuchania?

Etapy procesu synodalnego:

W jaki sposób przeprowadzić proces synodalny w parafii?

W związku z Państwa zaangażowaniem w proces synodalny, chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w projekcie Instytutu Statystyki Kościoła katolickiego „Od Słuchania do Misji. Proces Synodalny w Parafii”, w roli koordynatorów w parafiach.

„Od Słuchania do Misji. Proces Synodalny w Parafii” to program organizowany przez ISKK, który ma na celu realizację procesu synodalizacji parafii. Program składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie, na podstawie przygotowanej metody, przeprowadzimy szkolenie dla 40 „koordynatorów parafialnych”, a więc osób, które na zaproszenie ks. proboszcza koordynują proces synodalizacji parafii. Szkolenie będzie trwało dwa dni i będzie odbywać się stacjonarnie; będzie podzielone na cztery bloki tematyczne, które zapoznają uczestników z metodą oraz przygotują do koordynacji procesu synodalizacji parafii. Następnie odbędzie się jedno dodatkowe spotkanie on-line. Drugi etap polega na dwukrotnym odwiedzeniu parafii wraz z osobami z ISKK, aby rozpocząć i kontynuować kolejne etapy procesu synodalizacji. Raz w miesiącu dla koordynatorów organizowane będą spotkania on-line, na których będziemy dzielić się postępami i wyzwaniami w pracy w parafiach.

Terminy:

Szkolenie: październik – grudzień 2023

Praca w parafii: 2024

Udział w szkoleniu jest darmowy, a osoby, które ukończą oba etapy programu otrzymają certyfikaty z ISKK.


Zgłoszenia do udziału w szkoleniu:

badania@iskk.pl

Więcej informacji: Marcin Jewdokimow 604 260 100

Dodatkowe informacje – załączniki.

Zakładane cele procesu synodalizacji parafii:


-/ rozpoznanie potencjałów i wyzwań parafii

-/ przygotowanie diagnozy synodalnej parafii

-/ uczenie się słuchania w parafii

-/ uczenie się rozmowy w formie dialogu w parafii

-/ zainicjowanie regularnych spotkań proboszcza z parafianami w parafii

-/ sformułowanie tematu, wokół którego będą toczyły się rozmowy i spotkania

-/ sformułowanie rekomendacji do pracy z danym tematem w parafii

-/ zaangażowanie się w misję


Zakładane efekty synodalizacji parafii:

-/ określenie potencjałów i wyzwań parafii,

-/ zmiana sposoby słuchania, mówienia i spotykania się pomiędzy parafianami oraz parafianami i proboszczem

-/ zebranie i opracowanie wniosków z pracy grupy

-/ upublicznienie sprawozdania z prac

-/ kształtowanie zaangażowania oraz wprowadzeniem zmian – realizacja misjiJeśli będą Państwo zainteresowani współpracą przy opisanym projekcie zapraszamy do składania zgłoszeń lub do kontaktu.

Z wyrazami szacunku,
Marcin Jewdokimow
Dyrektor ISKK SAC