Skip to main content

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Wydawnictwo Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC opublikowało około stu pozycji z zakresu socjologii religii i statystyki wyznaniowej. Przyjmuje teksty o wysokim standardzie naukowym dotyczące badań religijności.

Wydawnictwo
26 czerwca, 2023

Zasady publikowania manuskryptów naukowych

Standardy etyczne publikacji Wydawnictwo Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC (ISKK) dba o utrzymanie najwyższych standardów etycznych swoich publikacji. Teksty przekazane do publikacji są oceniane pod kątem rzetelności, spełniania standardów etycznych…
Wydawnictwo
26 lutego, 2023

Informacje dla autorów

Wydawnictwo Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC jest jedynym w Polsce wydawnictwem publikującym wyłącznie w zakresie badań nad religią. Posiada bogaty dorobek, 50-letnią tradycję oraz punktację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego…
Wydawnictwo
26 lutego, 2023

Publikacje

SERIA STATYSTYKA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE 1.  Spis duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego w Polsce 1971, red. A. Orszulik, E. Winklarz, W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań-Warszawa 1975,2.  Kościół katolicki w Polsce 1945-1972. Duchowieństwo i wierni.…