Skip to main content

W ramach wzmocnienia działań Instytutu przygotujemy też nowe wytyczne związane z ochroną danych osobowych, nową komunikację wizualną na 50-lecie Instytutu w 2022 r., wzmocnimy także kompetencje zespołu poprzez serię szkoleń jakie mamy na ten okres zaplanowane. Największą część wsparcia przeznaczymy jednak na naszą działalność podstawową, czyli prowadzenie badań naukowych, których wyniki już wkrótce będziemy publikować.

ISKK uzyskało dotacje z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.