Skip to main content

19.10.2022 roku ISKK zaprezentował w kurii Archidiecezji Warszawskiej wybrane wyniki badań społecznych dotyczących wyzwań duszpasterskich. W spotkaniu, któremu przewodniczył Arcybiskup Metropolita Warszawski J. E. Kardynał Kazimierz Nycz, uczestniczyli pracownicy kurii.

Temat wyzwań duszpasterskich dyskutowany był także w dniach 26-28 września na terenie Ośrodka Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Warzenku, gdzie odbyło się spotkanie dyrektorów wydziałów duszpasterskich z całej Polski. Zebranie przygotowała Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski we współpracy z Wydziałem Duszpasterskim Archidiecezji Gdańskiej. Również podczas tego spotkania ISKK prezentował wybrane wyniki badań społecznych dotyczących wyzwań duszpasterskich.

Tezy:

1.Polaryzacja społeczna dotycząca w dużej mierze stosunku do Kościoła

2.Następuje rewolucja w podejściu młodzieży do Kościoła

3.Epidemia ograniczyła skalę praktyk religijnych

4.Maleje liczba sił apostolskich

5.Zmienia się liczba katolików w Polsce

6.Rośnie znaczenie kultury terapeutycznej – indywidualizm jako czynnik neutralny a nie negatywny

7.Czystość i seksualność jako wyzwania w nowym kontekście społeczno-kulturowym (na podstawie badań dot. osób konsekrowanych)

8.Księża próbują się odnaleźć w zmieniającej się rzeczywistości; brakuje wspólnej wizji, co skutkuje radzeniem sobie na własną rękę

9.Synod przyniósł ożywienie, ale stał się też niewykorzystanym potencjałem