Skip to main content

Pandemia Covid-19 przyczyniła się do głębokich zmian w systemach opieki zdrowotnej i skłoniła do refleksji na temat kluczowej roli odgrywanej przez pielęgniarki i pracowników służby zdrowia w zapewnianiu empatycznej i egzystencjalnej ulgi swoim pacjentom. Publikowane relacje medialne i osobiste wyraźnie ilustrują fakt, że podczas pandemii pracownicy służby zdrowia dostrzegli wagę wspierania egzystencjalnych i osobistych potrzeb swoich pacjentów – i ich rodzin – w tak dramatycznej fazie życia. Podczas izolacji pacjentów na oddziale intensywnej terapii pielęgniarki – wraz z innymi pracownikami służby zdrowia – ułatwiały kontakt między pacjentami a ich rodzinami, korzystając z technologii mobilnych, takich jak tablety i smartfony oraz różnych narzędzi wideo, takich jak WhatsApp.

Te wyzwania oraz zmiany pokazały, że potrzeba jest wypracowania nowych programów w zakresie kompetencji cyfrowych i opieki duchowej. Projekt „Od Leczenia do Opieki” przyjmuje perspektywę multidyscyplinarną, co czyni wypracowywany program nauczania innowacyjnym. Projekt realizuje 5 instytucji akademickich w 4 krajach: University of Torino (Włochy), University of Dublin (Irlandia), Universidad de Extremadura i Universidad Internacional de la Rioja (Hiszpania) i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska).

Więcej informacji:

www.fromcuretocare.unito.it

https://www.facebook.com/From-CURE-to-CARE-183218977138620