Skip to main content

Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące od czerwca 2022 r.

Główne cele zadania:

  1. zobrazowanie zakresu i form działania istniejących i aktualnie działających na terenie Polski bractw religijnych w wymiarze ich tradycji, związków z kulturą ludową oraz znaczeń, które przypisują do nich osoby w nich zrzeszone;
  2. upublicznienie działalności bractw religijnych w wymiarze lokalnym oraz ogólnopolskim;
  3. integracja członków bractw religijnych oraz dzieci i młodzieży – jako potencjalnych depozytariuszy tradycji.

Wartość finansowania (całkowita wartość zadania): 527 730,00 zł