Skip to main content

ISKK i Centrum Badań Apostolskich przy Georgetown University w Waszyngtonie podpisały dziś (30 listopada 2020 r.) porozumienie o współpracy. Zakłada ono współpracę w następujących obszarach: programy badawcze, przygotowywanie wspólnych wniosków o finansowanie zewnętrzne, sponsorowanie konferencji, publikacje.