Skip to main content

W zebraniu Rady Naukowej w dn. 6.10.2021 r. wzięli udział: prof. Michael Heinz, prof. Krzysztof Koseła, prof. Franciszek Kubiczek, prof. Sławomir Mandes, ks. prof. Janusz Mariański, s. prof. Agata Mirek, prof. Wojciech Świątkiewicz, ks. dr Wojciech Sadłoń oraz pracownicy ISKK: dr Karol Kamiński oraz dr Karol Leszczyński.

zebranie_Rady_Naukowej_6102021

Zwrócono uwagę, aby badanie kulturalnej aktywności parafii poszerzyć o działalność muzealniczą oraz aby badanie działalności wydawniczej parafii uzupełnić o kwestię transmisji Mszy on-line oraz udostępniania nagranych homilii w internecie. Sugerowano, aby podejmowane zjawisko pielgrzymowania analizować pod kątem zależności pielgrzymowania oraz turystyki religijnej. We współpracy międzynarodowej należy rozwinąć współpracę z ośrodkami w Europie Środkowo-Wschodniej. Wysiłek organizacji konferencji powinien być skierowany w nawiązywanie współpracy międzynarodowej zaś seminarium badawcze ISKK powinno dotyczyć przede wszystkim metodologii prowadzonych przez ISKK badań.