Skip to main content
static-image-document
15 grudnia, 2023

Porzucenie kapłaństwa na tle liczby księży w kościele na początku XXI wieku


    W. Sadłoń, (oprac.) „Porzucenie kapłaństwa na tle liczby księży w Kościele na początku XXI wieku”, Warszawa 2020.