Skip to main content
static-image-document
15 grudnia, 2023

Annuarium statisticum ecclesiae in polonia. Dane za 2019 r.


    W. Sadłoń, L. Organek, (oprac.) „Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia. Dane za 2019”, Warszawa 2020.