Skip to main content

22.10.2023 roku w każdej z 10,5 tys. parafii w Polsce odbyło się liczenie wiernych. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten ważny pomiar: księżom proboszczom, wikarym, ministrantom i osobom świeckim. Dzięki zbieranym danym możemy lepiej zrozumieć przemiany religijności w Polsce.

Już na przełomie grudnia i stycznia opublikowane zostaną dane z liczenia w 2022 roku. Pełne dane z 2023 roku opublikowane będą za rok. Wymiernie długi czas oddzielający moment zbierania danych od ich publikacji wynika przede wszystkim z tego, że dane zbieramy za pomocą formularzy papierowych. Aby przyśpieszyć ten proces, od tegorocznego liczenia uruchamiamy nowy system „e-dominicantes”, który umożliwia przekazywanie danych elektronicznie. W 2023 roku cztery diecezje przystąpiły do „e-dominicantes”, dzięki czemu cząstowe wyniki z liczenia w 2023 roku opublikowane zostaną zdecydowanie wcześniej.

Rozmowa na temat liczenia w 2023 roku z KAI: W parafiach w całej Polsce odbyło się liczenie wiernych | eKAI