Skip to main content
Według danych Narodowego Spisu Powszechnego 2021, za katolików uważa się nieco ponad 27 mln Polaków, którzy odpowiedzieli na to pytanie, w porównaniu z 33 mln w NPS 2011. To 89,8% wszystkich odpowiadających i jednocześnie 71,3% ogółu ludności; 7,8 mln osób odmówiło odpowiedzi na to pytanie wobec 2,7 mln w 2011. Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem metodologicznym wicedyrektora ks. dr. hab. Wojciecha Sadłonia w gosc.pl: Wicedyrektor ISKK o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego dot…. (gosc.pl)