Skip to main content
static-image-document
14 grudnia, 2023

Religijny kapitał społeczny. Kościół katolicki a kapitał społeczny w społecznościach lokalnych w Polsce, w świetle badań empirycznych.


    W. Sadłoń, „Religijny kapitał społeczny. Kościół katolicki a kapitał społeczny w społecznościach lokalnych w Polsce, w świetle badań empirycznych”, Warszawa 2014.