Skip to main content
static-image-document
14 grudnia, 2023

Kościół Katolicki w Polsce 1991-2011


    P. Ciecieląg, P. Łysoń, W. Sadłoń, W. Zdaniewicz, (red.), „Kościół Katolicki w Polsce 1991-2011”, Warszawa 2014.