Skip to main content
static-image-document
29 września, 2023

Wolność religijna. Badania z 2015

Wyniki badań.

Jedną z pierwszych prób pomiaru wolności religijnej w Polsce podjął w 2015 r. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Z przeprowadzonego pilotażu wynika, że w latach 2012-2014 księża katoliccy z 12,1% parafii doznawali aktów dyskryminacji polegających przede wszystkich na obraźliwych komentarzach, w 4,0% parafii katolickich do duszpasterzy zgłaszały się osoby, które twierdziły, że były nierówno traktowane jako katolicy. W prawie 9% katolickich parafii w latach 2012-2014 odnotowano akty profanacji miejsc świętych.

Tab. 1. Księża parafialni, którzy w latach 2012-2014 doznali w swoim przekonaniu formy dyskryminacji ze względu na bycie księdzem (np. obraźliwe komentarze, pobicia itp.)

Księża w parafiach katolickichNProcent
Ogółem9239100%
Nie doznali aktów dyskryminacji812187,9%
Doznali aktów dyskryminacji111812,1%

Tab. 2. Parafie katolickie według zgłoszonych przypadków nierównego traktowania wiernych ze względu na wyznawaną wiarę lub przynależność do Kościoła katolickiego w latach 2012-2014

Parafie katolickieNProcent
Ogółem10436100%
Nie zgłosiły się osoby nierówno traktowane953191,3%
Zgłosiły się osoby nierówno traktowane4134,0%
Brak danych4924,7%

Tab. 3. Parafie katolickie według zgłoszonych przypadków profanacji miejsc świętych w latach 2012-2014

Parafie katolickieNProcent
Ogółem10436100,0%
Nie dochodziło do profanacji miejsc świętych904386,7%
Dochodziło do profanacji miejsc świętych9088,7%
Brak danych4854,7%

Źródło: W. Sadłoń, Społeczne podstawy wolności religijnej, w: Społeczeństwo polskie w drugiej dekadzie XXI wieku, M. Such-Prygiel, K. Novikova (red.), Józefów 2016, s. 269-286.