Skip to main content
static-image-document
29 września, 2023

Światowe Dni Młodzieży (World Youth Day 2016)


  Institute for Catholic Church Statistics and National Center for Culture has conducted research on participants of World Youth Day (WYD) in 2016.

  1. Odbiór Światowych Dni Młodzieży i jego kulturowe konteksty: Reception of World Youth Day and Its Cultural Contexts (NCK)
  2. Oczekiwania i doświadczenia młodych Polaków przed ŚDM w Krakowie: Expectations and Experiences of Young Poles Before and After WYD in Cracow (S. Mandes)
  3. Młodzi Polacy przed ŚDM w Krakowie: Young Poles Before WYD in Cracow (S. Mandes)
  4. Młodzi wolontariusze podczas ŚDM w 2016: Young Voluteers during WYD in 2016 (M. Rogaczewska)
  5. Etapy socjalizacji religijnej i elementy postaw religijnych uczestników ŚDM 2016: Religious Socialization and Elements of Religious Attitudes (W.Sadłoń, WT UKSW)
  6. Obraz Polski wśród zagranicznych uczestników ŚDM: Image of Poland Among Foreign WYD Participants (Instytut Adama Mickiewicza)
  7. World Youth Day Cracow 2016 – Selected Research Results (National Centr for Culture)
  8. Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016 – Resultados de los Estudios Seleccionados (Centro National de Cultura)
  9. Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 – wybrane wyniki (Narodowe Centrum Kultury)
  10. Sławomir Mandes, Wojciech Sadłoń, Religion in a Globalized Culture: Institutional Innovation and Continuity of Catholicism—The Case of World Youth Day, Annual Review of the Sociology of Religion 2018, p. 202-221