Skip to main content
static-image-document
29 września, 2023

Statystyki nt. apostazji w Polsce

W roku 2008 Konferencja Episkopatu Polski przyjęła „Zasady postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia z Kościoła” (zmodyfikowane następnie w 2016 r). W roku 2011 rozpoczęła się w Polsce intensywna kampania społeczna na rzecz występowania z Kościoła katolickiego. Dlatego ISKK w tym czasie podjął próbę oszacowania skali apostazji w Polsce. W roku 2012 na konferencji prasowej zostały zaprezentowane podstawowe statystyki dotyczące skali wystąpień z Kościoła katolickiego.

Tab. Szacunkowe dane dotyczące apostazji w Polsce

Liczba apostatów za okres 2006-2009 (łącznie)1057
Liczba apostatów w 2010 r.459

W związku ze stosunkowa niewielką skalą zjawiska, ISKK nie kontynuował prac badawczych aktów apostazji w Polsce.