Skip to main content
static-image-document
29 września, 2023

Publikacje w czasopismach naukowych


    1. M. Rogaczewska, Polska parafia w obrębie społeczeństwa obywatelskiego, Kwartalnik Trzeci Sektor nr 15 (2008), s. 28-36.

    2. W. Sadłoń, Społeczne przejawy ludzkiej wolności. Religia i społeczeństwo obywatelskie, Kwartalnik Trzeci Sektor nr 34 (2015), s. 11-18.

    3. W. Sadłoń, Społeczny wymiar parafii wiejskiej w Polsce na podstawie badań statystycznych, Kwartalnik Trzeci Sektor nr 29 (2013), s. 37-46.

    4. W. Sadłoń, Religia a społeczeństwo obywatelskie w Polsce na początku XXI wieku, Społeczeństwo obywatelskie nr 4 (2017), s. 35-50.