Skip to main content
static-image-document
14 grudnia, 2023

Polska parafia w obrębie społeczeństwa obywatelskiego


    M. Rogaczewska, Polska parafia w obrębie społeczeństwa obywatelskiego, Kwartalnik Trzeci Sektor nr 15 (2008), s. 28-36