Skip to main content
static-image-document
15 grudnia, 2023

Ogólnopolski program duszpasterski na lata 2013-2017 w odbiorze proboszczów


    R. Stępisiewicz, W. Sadłoń, (oprac), „Ogólnopolski program duszpasterski na lata 2013-2017 w odbiorze proboszczów”, Warszawa 2018.