Skip to main content
static-image-document
29 września, 2023

Katolicy w świecie

W 2016 roku liczba katolików w świecie wynosiła 1 299 059 tysięcy, czyli 17,7% populacji świata (7 352 289 tysięcy)W ciągu ostatnich lat liczba katolików wzrasta. W 2013 katolików w świecie było 1 253 926 tysięcy. Między poszczególnymi krajami istnieją znaczne różnice. Największy odsetek katolików zamieszkuje Ameryki (63,7%), Europę (39,8%) oraz Oceanię (26,4%). Najmniejszy, ale wykazujący tendencje wzrostową, odsetek katolików mieszka w Azji (3,3%). Odsetek katolików w ostatnich latach rośnie też w Amerykach i Oceanii, maleje w Europie. (Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016).

Z obliczeń amerykańskiego Pew Research Center wynika, że w 2010 w świecie żyło 2,17 miliarda chrześcijan, 1,6 miliarda muzułmanów, 1,13 miliarda osób nieprzynależących do żadnego wyznania, 1,03 miliarda hinduistów, 0,49 miliarda buddystów, 0,40 miliarda wyznawców religii pierwotnych, 0,06 miliarda wyznawców innych religii oraz 0,01 miliarda żydów. Autorzy opracowanego przez ten instytut raportu szacują, że do 2050 roku liczba chrześcijan wzrośnie do 2,92 miliarda. W tym samym czasie przyrost liczby muzułmanów będzie znacznie szybszy, co sprawi że liczba chrześcijan i muzułmanów w 2050 r. będzie zbliżona.