Skip to main content
static-image-document
14 grudnia, 2023

Extraordinary Form of The Roman Rite In Perception of Committed Catholics In Poland. Research Results


    W. Sadłoń, (oprac.), „Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego w odbiorze zaangażowanych polskich katolików”, Warszawa 2017.