Skip to main content
static-image-document
29 września, 2023

Ciągłość i zmiana wiejskich parafii katolickich


    SADŁOŃ Wojciech (2019). Ciągłość i zmiana wiejskich parafii katolickich. W: Maria HALAMSKA, Monika STANNY, Jerzy WILKIN (red.). Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 1. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 351–387. ISBN 978-83-7383-998-4