Skip to main content
static-image-document
15 grudnia, 2023

Ciągłość i zmiana wiejskich parafii katolickich


    W. Sadłoń, „Ciągłość i zmiana wiejskich parafii katolickich”, w: (red. M. Halamska, M. Stany, J. Wilkin”) Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi”, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2019, s. 351-388)