Skip to main content
static-image-document
29 września, 2023

System społeczny zakonu a funkcja apostolska (Rozprawa habilitacyjna Witolda Zdaniewicza z 1971 r.)


    Rozprawa habilitacyjna Zdaniewcza zatytułowana System społeczny zakonu a funkcja apostolska (na przykładzie żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce) prezentuje strukturalno-funkcjonalistyczną teorię zakonu. Autor omawia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród polskich zakonnic, a także proponuje oryginalną teorię własną zakonu. Jej oryginalność zasadza się na przyjęciu perspektywy strukturalno-funkcjonalnej. Jednocześnie pytanie badawcze, które Zdaniewicz stawia w swojej rozprawie, a które dotyczy znaczenia Soboru Watykańskiego II dla funkcjonowania zgromadzeń żeńskich, wpisuje się w dominujący nurt podejmowanych wówczas na świecie badań nad tym zagadnieniem.