Skip to main content
static-image-document
29 września, 2023

Program duszpasterski – raport 2018


    Od wielu lat Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski przygotowuje ogólnopolski program duszpasterski, który wyznacza kierunki działań wspólne dla całego Kościoła w Polsce. Kończący się w 2017 roku czteroletni program oparty był na tematyce sakramentu chrztu, czym w sposób bezpośredni miał nawiązywać do przeżywanych w 2016 roku obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski. Wspomnienie, zarówno w wymiarze religijnym, jak i społecznym, tego wydarzenia stało się okazją do pogłębienia życia w łasce chrztu świętego i ponownego zaproszenia do nowej ewangelizacji. Osoby odpowiedzialne za koncepcję programu wyznaczyły w nim cztery podstawowe cele (ewangelizacyjny, inicjacyjny, formacyjny i społeczny), które miały być realizowane na kilku poziomach: ogólnopolskim, diecezjalnym, parafialnym i rodzinnym. Okres od 2013 roku został podzielony na cztery lata, z których każdy miał swoją tematykę, hasło i symbole. Pierwszy rok obowiązywania omawianego sakramentu dotyczył głoszenia kerygmatu, drugi nawrócenia, czyli czasu oczyszczenia i oświecenia. Trzeci rok, przypadający na centralne obchody historycznego wydarzenia, dotyczył samego chrztu, który daje nowe życie. Ostatni etap programu, rozpoczęty w adwencie 2016 roku dotyczył zadań misyjnych, jakie wypływają z sakramentu chrztu, a które na co dzień są realizowane poprzez osobiste świadectwo każdego wiernego. Koncepcja ogólnopolskiego programu tworzyła całość, zarówno teologiczną, jak i organizacyjną, a towarzyszyły jej inne wydarzenia, nie powiązane z nią bezpośrednią.
    Na ostatnim etapie realizacji czteroletniego programu, na prośbę ustępującego przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, ks. abpa Stanisława Gądeckiego, którego zespół tworzył program, została przeprowadzona ewaluacja.

    We wrześniu 2017 roku wysłano list do ordynariuszy wszystkich diecezji w Polsce, w którym ustępujący przewodniczący prosi o umożliwienie przeprowadzenia badania na zarządzanym przez nich obszarze. W piśmie wyjaśniony był cel badań, jego struktura i zachęta do współpracy w dalszym jego przebiegu. Celem badania, jak można przeczytać w liście, była ocena istoty, sposobu przygotowania, treści, propagowania oraz realizacji ogólnopolskiego programu duszpasterskiego. W ten sposób próbowano ustalić, czy podjęte działania duszpasterskie, osiągnęły zakładany skutek. Po zaprojektowaniu badania, pod koniec sierpnia 2017 roku został rozesłany drogą elektroniczną list do przedstawicieli kurii diecezjalnych. Badanie było realizowane za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na platformie Webankieta.pl. Za pośrednictwem Komisji Duszpasterskiej KEP link do ankiety został rozesłany do wszystkich diecezji w Polsce (w tym dwóch diecezji grecko-katolickich i Ordynariatu Polowego). Zbieranie danych za pomocą elektronicznego formularza odbywało się od 29 sierpnia do 29 września 2017 roku. W rezultacie badanie objęło próbę 1009 proboszczów z 40 diecezji w Polsce. Po zebraniu danych zastosowano wagi analityczne opracowane na podstawie struktury wykształcenia oraz wieku proboszczów.

    Literatura:
    Mateusz J. Tutak, Tomasz Wielebski, Planowanie duszpasterskie Kościoła W Polsce na przykładzie programu Przez Chrystusa, Z Chrystusem, W Chrystusie. Przez Wiarę I Chrzest Do Świadectwa (2013–2017), Teologia Praktyczna 19/2018, s. 51-74.