Skip to main content

04.03.2024 odbyło się w ISKK seminarium dotyczące relacji pomiędzy polskim katolicyzmem a kulturą terapeutyczną. P. mgr Karolina Kwietniewska zaprezentowała wyniki swoich badań realizowanych w ramach pracy magisterskiej. Wywiady, które przeprowadziła, ukazują różne podejścia katolików do praktyk psychoterapeutycznych: od odrzucenia, wynikającego z postrzegania psychoterapii jako zagrożenia dla wiary, poprzez neutralność, w ramach której sfery duchowa i psychiczna postrzegane są jako „równoległe” i „autonomiczne”, aż do afirmacji psychoterapii jako warunku rozwoju dojrzałej duchowości. Dyskusja podczas spotkania dotyczyła m.in. różnic międzypokoleniowych w podejściu do psychoterapii czy pojęcia neurotycznej religijności. Niezależnie od podejścia do związku pomiędzy tymi dwoma wymiarami, badania pokazują, że coraz więcej osób korzysta z pomocy terapeutów, część księży i sióstr zakonnych aktywnie poszukuje wiedzy na ten temat a w dyskursie publicznym, w tym w „przestrzeni katolickij” temat ten jest coraz częściej podnoszony.

 Wtorkowe spotkanie było pierwszym z cyklu nowych seminariów organizowanych przez ISKK pt. „Katolicyzm w perspektywie podmiotowej”. Przedmiotem naszej refleksji w ramach tych spotkań będą podejścia teoretyczne, metodologia oraz wyniki badań empirycznych dotyczących dynamiki podmiotowości w odniesieniu do aspektu instytucjonalnego reprezentowanego przez Kościół katolicki. Przyglądać się będziemy przede wszystkim temu, w jaki sposób wymiar przeżyciowym wiary kształtuje więzi oraz relacje społeczne. Przedmiotem analizy czynić będziemy dynamikę refleksyjności oraz sprawczości w odniesieniu do aspektu normatywnego i instytucjonalnego reprezentowanego przez instytucje katolickie. Pochylimy się nad społecznymi formami życia w katolicyzmie, które odzwierciedlają przekształcający się status jednostki w strukturach Kościoła. Nasze zainteresowania skupiać się będą wokół takich zagadnień jak kształtowanie tożsamości katolickiej, katolickiego doświadczenia wiary, kreatywności i sprawczości w różnych lokalnych i globalnych kontekstach, które manifestują się w spotkaniach kultury późnej nowoczesności i katolickiego systemu etycznego i teologicznego. Seminarium będzie starało się wyjaśniać, w jaki sposób wiara katolicka jest ucieleśniana, wyrażana materialnie, kształtowana, opowiadana i praktykowana w rozbieżnych lokalnych i globalnych kontekstach kulturowych i społecznych późnej nowoczesności.

Tematy kolejnych spotkań:

-/ „W habicie na ulicy. Doświadczenia sióstr zakonnych”,

-/ „Co o zmianach doświadczenia wiary mówią nam najnowsze statystyki ISKK?” – dyskusja nad ostatnim Annuarium Statisticum Eccleasiae in Polonia,

-/ „Ilu jest katolików w Polsce?”.