Publikacje

SERIA STATYSTYKA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE

1.  Spis duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego w Polsce 1971, red. A. Orszulik, E. Winklarz, W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań-Warszawa 1975,
2.  Kościół katolicki w Polsce 1945-1972. Duchowieństwo i wierni. Miejsca kultu. Życie religijne, red. W. Zdaniewicz, Pallottinum 1978,
3.  Kościół katolicki w Polsce 1945-1978. Duchowieństwo i wierni. Miejsca kultu. Zgromadzenia zakonne, red. W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań-Warszawa 1979,
4.  The Catholic Church in Poland 1945-1978, red. W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań-Warszawa 1979,
5.  Eglise Catholique en Pologne dans les annees: 1945-1978, W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań-Warszawa 1979,
6.  Spis duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego w Polsce 1979, (Stan w dniu 1.01.1979), red. A. Orszulik, W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań-Warszawa 1980,
7.  Kościół katolicki w Polsce 1945-1982, red. W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań-Warszawa 1983,
8.  Spis duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego w Polsce 1985, (Stan w dniu 30 IX 1985), red. A. Orszulik, W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań-Warszawa 1986,
9.  Kościół katolicki w Polsce 1987, W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań-Warszawa 1989,
10. Spis duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego w Polsce 1991, (Stan w dniu 1 I 1991), red. A. Orszulik, W. Zdaniewicz, Pallottinum Warszawa 1992,
11. Wykaz parafii w Polsce (według województw stan na 1.1.1992), Pallottinum Warszawa 1993,
12. Duchowieństwo Polskie 1994. Stan na 31 grudnia 1994 roku, Pallotinum Poznań 1995,
13. Wykaz parafii w Polsce 1996 (według diecezji) Stan na 31.12.1996, Apostolicum Ząbki 1997,
14. Spis Duchowieństwa Diecezjalnego w Polsce 1997. Stan na 31 grudnia 1997 roku, Ząbki 1998,
15. Wykaz parafii w Polsce 1998 (według diecezji) Stan na 31.12.1998, Apostolicum Ząbki 1999,
16. Wykaz parafii w Polsce 2001 (według diecezji) Stan na 31.12.2001 r., Apostolicum Ząbki 2001,
17. Duchowieństwo Diecezjalne oraz Członkowie Męskich Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Stan na 31 grudnia 2001 roku, Apostolicum Ząbki 2002,
18. Wykaz parafii w Polsce 2003 (według diecezji) Stan na 30.06.2003 r., Warszawa 2003,
19. Duchowieństwo Diecezjalne oraz Członkowie Męskich Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Stan na 31 października 2005 roku, Apostolicum Ząbki 2005,
20. Wykaz parafii w Polsce 2006 (według diecezji), Warszawa 2006, Tom I i II,
21. Duchowieństwo Diecezjalne oraz Członkowie Męskich Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Warszawa: ISKK 2011,
22. Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2016, W. Sadłoń, Warszawa 2016, http://www.iskk.pl/images/stories/Instytut/dokumenty/AnnuariumStatisticum2015.pdf
23. Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2017, W. Sadłoń, Warszawa 2017, http://www.iskk.pl/images/stories/Instytut/dokumenty/AnnuariumStatisticum2016.pdf
24. Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2018, W. Sadłoń, Warszawa 2018, http://www.iskk.pl/images/stories/Instytut/dokumenty/Annuarium_Statisticum_2018.pdf
25. Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2019, W. Sadłoń, Warszawa 2019. http://www.iskk.pl/images/stories/Instytut/dokumenty/Annuarium_Statisticum_2019.pdf.

 

STUDIA SOCJOLOGICZNO-RELIGIJNE


1.  Z badań nad religijnością polską. Studia i materiały, praca zbiorowa, red. W. Piwowarski, W. Zdaniewicz, Pallottinum, Poznań – Warszawa 1986,
2.  Dynamika przemian religijności wiejskiej w rejonie płockim w warunkach industrializacji 1967-1976, J. Mariański, Pallottinum Warszawa 1984,
3.  Religiouseness in the Polish society life (chosen problems), red. W. Zdaniewicz, Pallottinum Warszawa 1981,
4.  Socjologia religii i religijności. Bibliografia prac polskich i przekładów obcych za lata 1929-1979, J. Baniak, Pallottinum Warszawa 1981,
5.  Religia i życie społeczne, praca zbiorowa, red. W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań – Warszawa 1981,
6.  Religion and social life, red. W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań – Warszawa 1981,
7.  Socjologia moralności. Wprowadzenie i bibliografia prac polskich 1946-1986, J. Mariański, Pallottinum, Poznań – Warszawa 1986,
8.  Polska opieka religijna we Francji 1909-1939, R. Dzwonkowski, Pallottinum Poznań – Warszawa 1988,
9.  Polonia w Detroit, P. Taras, Pallottinum Warszawa 1990,
10. Some questions of Polish religiosity in the 1980, W. Zdaniewicz, Pallottinum Warszawa,
11. Religijność polska w świetle badań socjologicznych, W. Piwowarski, W. Zdaniewicz, Warszawa 1990,
12. Rola parafii rzymsko-katolickiej w organizowaniu życia społecznego na szczeblu lokalnym, E. Firlit, E. Jarmoch , K. Rosa, W. Zdaniewicz, Pallottinum, Warszawa 1990,
13. Wartości religijne i moralne młodych Polaków, J. Mariański, W. Zdaniewicz, Pallottinum Warszawa 1991,
14. Religia w dobie przełomu w Polsce, red. L. Adamczuk, Pallottinum Warszawa 1991,
15. Troska Kościoła o rodzinę w Polsce, red. T. Kukołowicz, Pallottinum Warszawa 1992,
16. Znaczenie Kościoła w pierwszych latach III Rzeczypospolitej, red. W. Zdaniewicz, Warszawa 1994,
17. Znaczenie środków społecznego przekazu w kulturze religijnej Polski, red. W. Zdaniewicz, Warszawa 1996,
18. Polacy o Papieżu. Z socjologii pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny, red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Apostolicum 1999,
19. Kościół i religijność Polaków 1945-1999, red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Warszawa 2000,
20. Religijność Polaków 1991-1998, red. W. Zdaniewicz, Pax Warszawa 2001,
21. Metodologiczne Problemy Badań nad Religijnością, red. J. Mariański, S. Zaręba, Ząbki 2002,
22. Dynamika świadomości religijno-moralnej młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988-1998), S. H. Zaręba, Warszawa 2003,
23. Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków, red.  W. Zdaniewicz, S. Zaręba, Warszawa 2004,
24. Religia-Kościół-Społeczeństwo. Wyniki porównawczych badań socjologicznych w 12 diecezjach, red. W. Zdaniewicz, S. Zaręba, Warszawa 2006
25. Czas wolny w życiu Polaków a świętowanie niedzieli. Analiza wyników badań, W. Sadłoń, S. Nowotny, B. Łukaszewski, L. Organek, Warszawa 2019.
.

OŚRODEK SONDAŻY SPOŁECZNYCH OPINIA


1.  Kto wygrał? Kto przegrał? Postawy społeczno-religijne diecezjan włocławskich „97, red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Warszawa 1997,
2.  Postawy społeczno-religijne mieszkańców Archidiecezji Katowickiej, red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Katowice 1999,
3.  Postawy  społeczno-religijne diecezjan tarnowskich, red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Warszawa 2001,
4.  Postawy społeczno-religijne mieszkańców Archidiecezji Łódzkiej, red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Łódź 2002,
5.  Postawy społeczno-religijne archidiecezjan gdańskich, red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Warszawa 2003,
6.  Postawy społeczno-religijne archidiecezjan poznańskich, red. W. Zdaniewicz, S. Zaręba, Katowice 2005,
7.  Postawy społeczno-religijne archidiecezjan częstochowskich, red. W. Zdaniewicz, S. Zaręba, Częstochowa 2005,
8.  Postawy społeczno-religijne diecezjan łomżyńskich, red. W. Zdaniewicz, S. Zaręba, Łomża 2005,
9.  Religijność katolików Diecezji Sandomierskiej, E. Frankowski, Sandomierz-Stalowa Wola 2006, 
10. Młodzież Warszawy – pokolenie pontyfikatu Jana Pawła II, red. W. Zdaniewicz, S. Zaręba, Warszawa 2005,
11. Postawy społeczno-religijne mieszkańców Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, red. W. Zdaniewicz, S. Zaręba, Szczecin 2006,
12. Postawy społeczno-religijne archidiecezjan warszawskich, red. W. Zdaniewicz, S. Zaręba, Warszawa 2006,
13. Religijność mieszkańców Warszawy, red. W. Zdaniewicz, S. Zaręba, T. Zembrzuski, Warszawa 2007,
14. Postawy społeczno-religijne diecezjan radomskich, red. W. Zdaniewicz, S. Zaręba, Radom 2008,
15. Postawy społeczno-religijne w Diecezji Bydgoskiej, red. W. Zdaniewicz, S. Zaręba, Warszawa 2008,
16. Postawy społeczno-religijne mieszkańców Diecezji Płockiej, red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz, Płock 2010,
17. Postawy religijno-społeczne katolików Diecezji Drohiczyńskiej, red. E. Jarmoch, W. Zdaniewicz, Drohiczyn 2010,
18. Postawy społeczno-religijne mieszkańców Diecezji Warszawsko-Praskiej, red. L. Adamczuk, W. Sadłoń, Warszawa 2011,
19. Postawy religijne i społeczne w Archidiecezji Wrocławskiej 2011, red. W. Zdaniewicz, L. Adamczuk, Wrocław 2012,
20. Postawy społeczno-religijne Polaków 1991-2012, red. L. Adamczuk, E. Firlit, W. Zdaniewicz , Warszawa 2013.
21. Postawy religijno-społeczne mieszkańców Archidiecezji Białostockiej, red. R. Lange, W. Sadłoń, Białystok 2013,
22. Postawy katolików praktykujących i odbiór duszpasterstwa parafialnego w Diecezji Siedleckiej, W. Sadłoń, M. Tutak, T. Wielebski, J. Zowczak, Warszawa-Siedlce 2017.

 

INSTYTUT STATYSTYKI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO SAC i GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY


1. Kościół Katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik Statystyczny, redakcja naukowa: L. Adamczuk, W. Zdaniewicz. Główny Urząd Statystyczny i Zakład Socjologii Religii SAC, Warszawa 1991, http://www.iskk.pl/badania/roczniki-statystyczne/207-rocznik-kosciola-1918-1990
2. Religijność Polaków 1991,  red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz, Warszawa 1993, z serii Studia Empiryczne z Socjologii Religii,
3. Nowe Diecezje Kościoła Katolickiego w Polsce, red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz. Główny Urząd Statystyczny Zespół Wyznań Religijnych i Narodowości i Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Warszawa 1994 ,
4. Kościół katolicki w Polsce 1991-2011. Rocznik Statystyczny, ISKK i GUS, Warszawa 2014.

 

BIBLIOTEKA INSTYTUTU TEOLOGII APOSTOLSTWA


1. Niebiańska Jerozolima (od sacrum miejsca do sacrum modelu), S. Kobielus, Pallottinum Warszawa 1989,
2. Znaczenie i pochodzenie biblijnej formuły «posłać słowo», J. Warzecha, Pallottinum Warszawa 1989,
3. Bibliografia prac członków Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 1907-1985 , K. Nowak SAC , Pallottinum Warszawa 1991,
4. Moralność krańcowa jako problem dla katolickiej nauki społecznej, A. Dylus , Pallottinum Warszawa 1989,
5. Etyczna doniosłość doświadczenia religijnego. Stadium teologicznomoralne w świetle transcendentnej antropologii K. Rahnera, Z. Sareło, Pallottinum Warszawa 1992,
6. Prakesologia apostolstwa, R. Forycki, Ołtarzew 1998.

 

STUDIA PASTORALNE


1. Dziecko, red. W. Piwowarski, W. Zdaniewicz, Poznań – Warszawa 1984,
2. Rytuał religijny w rodzinie, red. W. Piwowarski i W. Zdaniewicz, Pallottinum Poznań-Warszawa 1988,
3. Kościół a środki społecznego przekazu, red. J. Chrapek, Pallottinum Warszawa 1990.

MAPY

1. Mapa administracyjna Kościoła katolickiego w Polsce 1993,
2. Mapa diecezji Kościoła katolickiego w Polsce 2004,
3. Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny, Sopot 1999.

SERIA NAUKOWA ISKK

1. Tomasz Korczyński, Stereotypy narodowe a socjologia wiedzy, ISKK, Warszawa 2014,

INNE

1. Katolicyzm polski dziś i jutro, Apostolicum Ząbki 2001,
2. Religijność Polaków 1991, Warszawa 1993,
3. Statystyka diecezji Kościoła katolickiego w Polsce 1992-2004, red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz, S. Zaręba, Warszawa 2006,
4. Nowe diecezje Kościoła katolickiego w Polsce, red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz, Warszawa 1994,
5. Wolność religijna, red. W. Cisło, M. Olszówka, W. Sadłoń, Warszawa 2018.
6. Wolność religijna w Polsce. Raport Statystyczny, W. Sadłoń, B. Wesołowska, Warszawa 2019.
7. Dominikański klasztor św. Jakuba w Sandomierzu: archeologia i architektura, historia i współczesność, red. A. Gołembnik i M. Lisak, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w Warszawie, Kraków–Warszawa 2019.

Zapisz się na Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

WESPRZYJ NAS!

 

Wyszukaj informacje na stronie