Struktura

Ośrodek Zaawansowanych Badań Społecznych tworzą:

 

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. Witolda Zdaniewicza

Zajmuje się prowadzeniem badań statystycznych dotyczących Kościoła katolickiego, przede wszystkim diecezji i parafii katolickich, kościelnego trzeciego sektora, działalności charytatywnej, działalności kulturalnej oraz edukacji religijnej.

 

Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA

Powstał w 1996 r. Przeprowadził kilkadziesiąt badań ilościowych na próbach ogólnopolskich oraz regionalnych. Prowadzi również badania jakościowe. Dzięki szerokiemu gronu współpracowników oraz ogólnopolskiej sieci ankieterskiej projektuje oraz realizuje badania ilościowe oraz jakościowe. Więcej...

 

Zespół Innowacji Pastoralnych 

Zajmuje się prowadzeniem empirycznych badań o zastosowaniu pastoralnym, opracowywaniem programów duszpasterskich dla diecezji, zakonów, ruchów katolickich i parafii oraz kursów formacyjnych. W skład zespołu wchodzą: ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek SAC, ks. dr hab. Tomasz Wielebski, dr Mateusz J. Tutak, ks. dr Wojciech Sadłoń SAC.

 

Fundacja Obserwatorium Społeczne 

Fundacja Obserwatorium Społeczne prowadzi działalność naukową i popularnonaukową. Opiera swoją działalność o wartości wyrażone w nauczaniu społecznym Kościoła oraz projekty edukacyjne. Do stałych aktywności Fundacji należy organizowanie Debat Społecznych, które od 5 lat stanowią miejsce dyskusji na ważne tematy związane z rzeczywistością społeczną naszego kraju oraz regionu. Więcej...

 

Wyszukiwarka

Copyright © ISKK 2020. All Rights Reserved.

Realizacja projektu: Nanotechnic