Postawy społeczno-religijne Archidiecezjan Gdańskich

 

Badana populacja: dorośli mieszkańcy Archidiecezji Gdańskiej

Dobór próby: reprezentatywna próba losowa. Badanie reprezentatywne ze względu na wiek, płeć, wykształcenie. Zastosowano warstwy: parafia --> wsie i mieszkania. Losowanie proporcjonalne do liczby imeszkańców w poszczególnych dekanatach.

Wielkość badanej próby: N=1000 + subpróba N=240, łącznie N=1240 (subpróba=stoczniowcy i mieszkańcy wsi żuławskiej).

Data realizacji badania: 2001 r

 

Zapisz się na Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

WESPRZYJ NAS!

 

Wyszukaj informacje na stronie