Przemoc w rodzinie

Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu treść opracowanej przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej ‘Ordo Iuris’ „Konwencji o Prawach Rodziny”, w tym przede wszystkim praktyczne postulaty związane z polityką społeczną, są adekwatne do aktualnej sytuacji rodzin w Polsce. Punktem odniesienia do oceny adekwatności Konwencji Ordo Iuris jest opracowana przez Radę Europy „Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” (Konwencją Stambulską).

Pobierz

 

 

Zapisz się na Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

WESPRZYJ NAS!

 

Wyszukaj informacje na stronie