Posługa charytatywna Kościoła katolickiego w Polsce

Katolickie organizacje charytatywne. Raport z pierwszego ogólnopolskiego badania kościelnych instytucji oraz organizacji charytatywnych.

Posługa charytatywna Kościoła katolickiego odbywa się na dwóch względnie niezależnych poziomach: instytucjonalnym oraz lokalnym – przede wszystkim parafialnym. W ciągu roku działalność instytucji charytatywnych Kościoła obejmuje ponad 800 instytucji, 5 tys. różnego rodzaju dzieł i niemal 3 miliony beneficjentów, zaś na poziomie parafii trafia do ponad pół miliona osób.

Instytucje charytatywne są bardzo różnorodne, zarówno pod względem prawnym i sposobu funkcjonowania. Świadczona przez nie pomoc obejmuje przede wszystkim pomoc doraźną oraz kierowana jest do dzieci i młodzieży. Instytucje charytatywne opierają się głównie na płatnym personelu. Warto również dodać, że istnieje niewielka grupa podmiotów, które chociaż kojarzone bywają z Kościołem katolickim, celowo preferują funkcjonowanie jako instytucja pozakościelna.

Działalność organizacji parafialnych chociaż ma przede wszystkim charakter modlitewny i duchowy, obejmuje również pomoc charytatywną. Świadczona przez organizacje parafialne pomoc charytatywna trafia do ponad 600 tys. osób. Organizacje charytatywne pomagają przede wszystkim w sposób doraźny, jako grupy wsparcia oraz w zakresie pomocy psychologicznej. Opierają one swoją działalność niemal całkowicie na wolontariuszach.

Podsumowując, nasuwa się istotny wniosek, że Kościół katolicki można bez wątpienia uznać za największą instytucję charytatywną w Polsce.

Pobierz raport - 2015.

Pobierz raport - 2020.

 

 

Zapisz się na Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

WESPRZYJ NAS!

 

Wyszukaj informacje na stronie