Duszpaterskie rady parafialne

Przeprowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego badania ukazały intensywny proces rozwoju parafialnych rad duszpasterskich w Polsce w ostatnich latach. Istnieją podstawy, aby w rozwoju rad dostrzegać dalszy etap rozwoju struktury parafialnej w Polsce. Po okresie intensywnego tworzenia nowych parafii obserwuje się proces budowania struktur wewnątrz-parafialnych. W niektórych diecezjach etap ten został rozpoczęty już kilka lat temu. Jednakże często parafialne rady duszpasterskie w tych diecezjach nie funkcjonują w sposób sprawny oraz działają niezgodnie z normami prawnymi. W wielu innych diecezjach wciąż trwa etap tworzenia rad. Z drugiej jednak strony, przykłady aktywnie funkcjonujących parafialnych rad duszpasterskich w Polsce wskazują na twórcze i pozytywne oddziaływanie tych struktur na przekształcanie parafii we wspólnotę (community organizing). Tam, gdzie rady realnie działają, integrują parafię, włączają i aktywizują mieszkańców we wspólnotę parafialną, budują więź pomiędzy świeckimi a duszpasterzami oraz animują działalność duszpasterską z zachowaniem centralnej roli proboszcza w parafii.

W. Sadłoń, Duszpasterskie rady parafialne w Polsce  na podstawie badań empirycznych, Teologia praktyczna 14, 2013, s. 73-90. 

Zapisz się na Newsletter

Zaakceptuj Warunki korzystania oraz Polityka prywatności

WESPRZYJ NAS!

 

Wyszukaj informacje na stronie