Zespoły ISKK

W Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego działają:

Zespół Badań Statystycznych

Zajmuje się prowadzeniem badań statystycznych dotyczących Kościoła katolickiego, przede wszystkim diecezji i parafii katolickich, kościelnego trzeciego sektora, działalności charytatywnej, działalności kulturalnej oraz edukacji religijnej. Pracownikami zespołu są Mirosława Osytek oraz Robert Stępisiewicz.

 

Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA

Powstał w 1996 r. Przeprowadził kilkadziesiąt badań ilościowych na próbach ogólnopolskich oraz regionalnych. Prowadzi również badania jakościowe. Dzięki szerokiemu gronu współpracowników oraz ogólnopolskiej sieci ankieterskiej projektuje oraz realizuje badania ilościowe oraz jakościowe. Więcej...

 

Zespół Innowacji Pastoralnych 

Zajmuje się prowadzeniem empirycznych badań o zastosowaniu pastoralnym, opracowywaniem programów duszpasterskich dla diecezji, zakonów, ruchów katolickich i parafii oraz kursów formacyjnych. W skład zespołu wchodzą: ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek SAC, ks. dr hab. Tomasz Wielebski, dr Mateusz J. Tutak, ks. dr Wojciech Sadłoń SAC.

 

Forum Społeczne Michała Archanioła 

Ma na celu promowanie badań empirycznych w katolickiej nauce społecznej. Forum działa pod honorowym patronatem abp. Henryka Hosera. Przewodniczącymi Forum są prof. dr hab. Andrzej Ochocki oraz ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz SAC. Więcej...

Wyszukiwarka

Copyright © ISKK 2018. All Rights Reserved.

Realizacja projektu: Nanotechnic