Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home Aktualności Żywy Kościół

Żywy Kościół


Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC przeprowadził ogólnopolskie badanie katolickich wspólnot, organizacji, stowarzyszeń oraz instytucji czyli tak zwanego kościelnego trzeciego sektora.

Chociaż przeciętny katolik nie wie, co to jest kościelny trzeci sektor, to z pewnością wie, że w każdej niemal parafii działa wiele katolickich wspólnot, organizacji, stowarzyszeń a nawet instytucji. O tym, jak wielka jest ich rola w życiu parafii i Kościoła nie trzeba przekonywać żadnego teologa ani nawet proboszcza. Ale jaką pełnią rolę w życiu osiedla, wioski, gminy a nawet całego kraju, już tak oczywiste nie jest. Wynika to między innymi z tego, że do tej pory niewiele na temat właśnie kościelnego trzeciego sektora możemy powiedzieć. Powoli ta sytuacja się zmienia. Powstaje wiele monografii i badań na temat parafii i społeczności lokalnej.

W 2007 w Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego został powołany Zespół Badania Trzeciego Sektora Non Profit In Ecclesia, którego pracami kieruje prof. Włodzimierz Okrasa, wieloletni pracownik Banku Światowego. W 2008 roku został opracowany raport metodologiczny, natomiast w 2009 na zlecenie Głównego Urzędu Statystycznego przeprowadzone zostało badanie kilkuset losowo wybranych parafii oraz ponad dwóch tysięcy działających w Polsce katolickich instytucji.

Na początku 2010 roku, jako owoc badań, zostanie opublikowana książka prezentująca w sposób systematyczny i naukowy stan katolickich wspólnot i organizacji.