Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home Aktualności Do sekretarzy zakonnych

Do sekretarzy zakonnych

Jaka jest rola statystyki i badań socjologicznych dla Kościoła? Na takie pytanie próbował odpowiedzieć ks. prof. Witold Zdaniewicz SAC podczas spotkania z sekretarzami męskich instytutów życia konsekrowanego oraz stowarzyszeń apostolstwa katolickiego, jakie miało miejsce 27 października w siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski.


Historia
Ks. Witold Zdaniewicz SAC przedstawił  w skrócie dorobek Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, zwracając szczególnie uwagę na publikacje, jakie ukazały się w ciągu trzydziestu siedmiu lat działalności ISKK. Wspomniał również o pogłębionych badaniach, jakie przeprowadzono już w kilkunastu diecezjach.
Chociaż przed 1989 rokiem prowadzenie badań Kościoła było utrudniane przez władze komunistyczne oraz przez konieczność ukrywania działalności religijnej, „dziś zebrane w przeszłości dane – jak stwierdził prelegent – służą jako unikalne źródło informacji na temat stanu Kościoła katolickiego w Polsce”. Są one przydatne między innymi w pracach historyków oraz w sytuacjach, gdy podejmowane są dyskusje na temat Kościoła przed 1989 rokiem.

Dziś
Dziś natomiast, gdy Kościół staje się coraz bardziej przedmiotem zainteresowania mediów oraz opinii publicznej, badania Kościoła mają do spełnienia rolę wręcz ewangelizacyjną, będąc środkiem do pokazywania światu roli, jaką Kościół odgrywał i odgrywa w społeczeństwie. Badania mogą stawać się dziś medium głoszącym to, co Kościół robi na rzecz człowieka, szczególnie w sprawach socjalnych. Podejmowanie takiego zdania jest szczególnie naglące, gdy media przedstawiają karykaturalny obraz wspólnoty Kościoła. Tę myśl potweirdza Sekretarz Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich o. Kazimierz Malinowski OFMConv, który dodaje, że „media nie dostrzegają na przykład ogromu pracy, jaką wykonuje wielu polskich zakonników na misjach”.

Badanie zakonów
Kierując się do obecnych na sali sekretarzy zakonnych, ks. Witold Zdaniewicz SAC zaproponował również prowadzenie badań zakonów, co w przeszłości miało już miejsce w Zgromadzeniu Księży Marianów oraz Księży Pallotynów.

Wyzwania
Badanie socjologiczno-statystyczne służą ponadto jako pomoc pastoralna. Dziś, jak wskazuje Sobór Watykański II, odpowiedzialne duszpasterstwo powinno opierać się na odkrywaniu trendów oraz zmian społecznych, aby w ten sposób lepiej trafiać z przesłaniem Ewangelii do współczesnego człowieka.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC stara się te zadania realizować i odpowiadać na te wyzwania, aby Kościół był dla wszystkich epok światłem świata i solą ziemi.Wojciech Sadłoń (w.s)