Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home Aktualności Dobra wola Polaków

Dobra wola Polaków

 

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował wyniki badania działalności stowarzyszeń, fundacji i różnego rodzaju organizacji społecznych w Polsce. Jest to niezwykle istotny raport z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej. Dotyczy on zasadniczo tego, na co wskazywali papieże w encyklikach społecznych począwszy od Leona XIII. 

 

Trzeci sektor – bo tak dziś określa się tę część aktywności społecznej – ma również w dużej mierze korzenie chrześcijańskie. Działalność trzeciego sektora to wyrastająca z ludzkiej wolności i „dobrej woli” aktywność, nie nastawiona na zysk ale na rzecz dobra wspólnego. Ponadto znaczna część działalności trzeciego sektora w Polsce jest bezpośrednio związana z Kościołem katolickim lub motywowana wiarą chrześcijańską.

Z prezentowanego raportu wynika, że w 2014 r. w Polsce działało 82,8 tys. stowarzyszeń i fundacji, 12,9 tys. związków zawodowych, 2,9 tys. organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego, a także 1,8 tys. wyznaniowych podmiotów społecznych (np. szkół i hospicjów) oraz 61,1 tys. przyparafialnych organizacji Kościoła katolickiego, czyli różnego rodzaju wspólnot i organizacji  działających w parafiach. Łącznie działalność oparta na „dobrej woli” obejmuje ponad 11 milionów osób i odbywa się w blisko 168 tys. różnego typu organizacjach w Polsce Prezentowany raport zawiera szczegółowe analizy zakresu i zasięgu działalności poszczególnych typów organizacji, zasobów pracy oraz barier funkcjonowania.

Publikacja