Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home Aktualności Życie parafialne w diecezji siedleckiej

Życie parafialne w diecezji siedleckiej

Po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono pełne badanie odbioru duszpasterstwa parafialnego. Badaniem objęci zostali katolicy praktykujący diecezji siedleckiej. Dotyczyło ono nie tylko przyjmowanych przez katolików postaw, ale również ich stosunku do prowadzonego duszpasterstwa. Opracowany raport zawiera nie tylko zasadnicze wyniki badania, ale również wyprowadzone na ich podstawie zasadnicze postulaty dla duszpasterstwa.

 

Badanie odbioru duszpasterstwa parafialnego zostało zrealizowane przez Zespół Innowacji Pastoralnych łączący Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Metodologia badania opiera się na twórczym dialogu socjologów z teologami pastoralnymi. Zakłada ona nie tylko wykorzystanie metod statystycznych do empirycznego opisu parafii. Uzyskane wyniki zostały ocenione pod kątem realizacji zawartego w nauczaniu Kościoła (Magisterium) normy teologicznej oraz swojej wewnętrznej dynamiki. W opracowaniu wyróżniono zasadnicze profile katolików praktykujących oraz podstawowe cechy odróżniające duszpasterstwo na wsi oraz w mieście. Pozwoliło to na wskazanie zasadniczych kierunków rozwoju duszpasterstwa w diecezji siedleckiej.

ISKK istnieje od 1972 r. Od 1996 prowadzi badania diecezji. W 2014 r. we współpracy z Wydziałem Teologicznym powołał został Zespół Innowacji Pastoralnych mający na celu prowadzenie badań pastoralnych oraz opracowywanie programów formacyjnych.