Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home Aktualności Zjazd Socjologiczny w Gdańsku

Zjazd Socjologiczny w Gdańsku

Jednym z wydarzeń towarzyszących odbywającego się w dniach od 14 do 17 września w Gdański XVI Zjazdu Socjologicznego jest wystawa poświęcona 1050-rocznicy chrztu Polski.

 

Przygotowana ona została przez ISKK. Kilkuset socjologów z Polski i z zagranicy ma możliwość zapoznania się z podstawowymi danymi historycznymi oraz statystycznymi dotyczącymi chrześcijaństwa w Polsce. Wystawa powstała w oparciu o publikację wydaną we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Była już prezentowana na Zjeździe Gnieźnieńskim w kwietniu tego roku oraz przez wakacje w domu prowincjalnym na Skaryszewskiej. W przyszłym tygodniu będzie wystawiona również w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w trakcie I Kongresu Teologii Pastoralnej.

 

Zjazd Socjologiczny odbywa się co trzy lata i jest największym wydarzeniem socjologicznym w Polsce. Jego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Socjologiczne, którego historię tworzyli również nasi współbracia. Ks. prof. Witold Zdaniewicz pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Zaś kierowany przez niego Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, wtedy pod nazwą Zakładu Socjologii Religii, zorganizował w Ołtarzewie pierwszą konferencję naukową socjologów religii. XVI Zjazd Socjologiczny odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta RP.