Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home Aktualności Badanie działalności charytatywnej Kościoła

Badanie działalności charytatywnej Kościoła

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego we współpracy z Komisją Charytatywną Konferencji Episkopatu Polski przeprowadza pierwsze ogólnopolskie badanie działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w Polsce. Obejmuje ono wszystkie instytucje Kościoła katolickiego oraz związane z Kościołem podmioty. Celem badania jest wskazanie zakresu oraz form chrześcijańskiej posługi miłości w naszym kraju. Termin zakończenia badania został wyznaczony na 30 lipca 2015 r.

Działalność charytatywna Kościoła katolickiego obejmuje:

 1. Pomoc doraźną
 2. Działalność na rzecz dzieci/młodzieży za wyjątkiem edukacji
 3. Działalność na rzecz osób starszych
 4. Świadczenie usług medycznych
 5. Działalność na rzecz uzależnionych
 6. Działalność na rzecz niepełnosprawnych
 7. Działalność na rzecz bezdomnych
 8. Działalność na rzecz bezrobotnych i aktywizację społeczno-zawodową
 9. Działalność na rzecz uchodźców
 10. Prowadzenie banków żywności i sprzętu
 11. Pomoc psychologiczną i rodzinną

Do działalności charytatywnej nie wlicza się aktywności liturgicznej, kulturowej (np. muzea), medialnej (wydawniczej) oraz edukacyjnej Kościoła katolickiego.

 

 1. Zakres podmiotowy badania

Działalność charytatywną w Polsce realizują następujące podmioty katolickie:

 • Osoby prawne Kościoła katolickiego (na podstawie Umowy o stosunku państwa do KK w RP – 1989): np. zakony, parafie, Caritas Polska i diecezjalne.
 • Instytucje wyznaniowe – podmioty uzyskujące osobowość prawną w oparciu o osoby prawne Kościoła katolickiego (np. pallotyńska Fundacja ‘Ad caritatem’) oraz instytucje prowadzone przez osoby prawne KK (np. szkoła czy NZOZ). W Regon osobowość prawna Kościół katolicki (FP=50)
 • Instytucje społeczne i stowarzyszenia – powołane jako świeckie podmioty cywilno-prawne na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego oraz Ustawy o stowarzyszeniach (rejestr Krajowy Rejestr Sądowy), które związane z Kościołem katolickim w sposób określony przez Motu proprio Benedykta XVI Intima Ecclesiae natura z 2012).
 • Organizacje członkowskie – nie posiadające osobowości prawnej organizacje wspólnotowe powstające „wokół” osób prawnych Kościoła katolickiego lub instytucji wyznaniowych (np. wspólnoty parafialne)