Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home Aktualności Kościół katolicki w Polsce na rzecz ekonomii społecznej

Kościół katolicki w Polsce na rzecz ekonomii społecznej

UWAGA! Termin konferencji został przesunięty. O nowym terminie poinformujemy.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego we współpracy z Fundacją Sądecką mają zaszczyt zaprosić na konferencję poświęconą związkom ekonomii społecznej oraz Kościoła katolickiego w Polsce. 

PROGRAM KONFERENCJI

9.30-10.00     Rejestracja, serwis kawowy

10.00             Otwarcie konferencji

 • Oficjalne otwarcie konferencji, przedstawienie agendy spotkania
  - Zygmunt Berdychowski – Prezes Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”
 • Powitanie gości - ks. dr Marcin Kokoszka

10.15 – 11.15

Sesja 1:

Od Rerum novarum do Deus caritas est: o zaangażowaniu Kościoła w przedsięwzięcia ekonomii społecznej

 • Podstawy oraz formy realizacji założeń ekonomii społecznej w Kościele katolickim
  w Polsce – o. dr Marcin Lisak OP i ks.Wojciech Sadłoń SAC, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego
 • Warsztaty przy albertyńskich przytuliskach z przełomu XIX i XX wieku: czego od Brata Alberta mogą się nauczyć menedżerowie współczesnych przedsiębiorstw społecznych – dr hab. Marek Rymsza, Uniwersytet Warszawski i Laboratorium WIĘZI
 • Pytania i dyskusja

Prowadzenie sesji: Zygmunt Berdychowski

11.15-11.30    Przerwa kawowa

11.30-13.30

Sesja 2:

Dobre praktyki ekonomii społecznej we współczesnym Kościele w Polsce

 • Inicjatywy z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej Caritas Kieleckiej
  – Jarema Piekutowski, Laboratorium WIĘZI
 • Spółdzielnia Socjalna Emaus w Krężnicy Jarej koło Lublina
  – Maria Rogaczewska, Laboratorium WIĘZI
 • Przedsięwzięcia ekonomiczne przy Domach Wspólnoty Chleb Życia
  Jarema Piekutowski, Laboratorium WIĘZI
 • Pytania i dyskusja

Prowadzenie sesji: dr hab. Marek Rymsza

13.30-14.00  Przerwa na lunch

14:00 – 15:30

Sesja 3:

Kwestie prawne i finansowe związane z wykorzystaniem potencjału instytucji kościelnych na rzecz lokalnych inicjatyw ekonomii społecznej

 • Kontekst prawny działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych
  - ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Kielecka
 • Prezentacja Programu Operacyjnego Wiedza Ekonomia Rozwój 2014-2020
  - Krzysztof Więckiewicz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 • Założenia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
  - Tomasz Bogdan, CERTUS - Partnerzy

Prowadzenie sesji - Marta Titaniec, Caritas Polska

15.30-15.45  Przerwa kawowa

15.45-16.15  Podsumowanie konferencji

 • Potencjały diecezji tarnowskiej – ks. dr Wojciech Sadłoń SAC

Celem konferencji jest popularyzacja w Kościele katolickim (na poziomie diecezji i parafii)
i w kościelnych organizacjach trzeciego sektora wiedzy na temat potencjału ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tworzeniu dobra społecznego na poziomie lokalnym i skutecznym pomaganiu ludziom słabszym i biednym. Na konferencji zaprezentowany zostanie dorobek struktur i ludzi Kościoła w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Wspólnie razem szukać będziemy odpowiedzi na pytanie: w jakim zakresie
i w jaki sposób Kościół w Polsce może być dzisiaj uczestnikiem działań z zakresu ekonomii społecznej? Będziemy starali się też pokazać, że z korzyścią dla społecznej misji Kościoła
i dla dobra społeczności lokalnych można i warto wykorzystywać niezagospodarowaną infrastrukturę kościelną  na samofinansujące się  działania przedsiębiorcze z wyraźną misją społeczną. Jest to bowiem strategia zdecydowanie lepsza niż przetrzymywanie takiej infrastruktury „na lepsze czasy” – z jednej strony i jej komercjalizacja – z drugiej.

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia można kierować do ISKK, do dnia 16.10.14.