Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home Aktualności Prezentacja Rocznika Kościoła katolickiego w Polsce 1991-2011

Prezentacja Rocznika Kościoła katolickiego w Polsce 1991-2011

W Sekretariacie Episkopatu Polski odbyła się prezentacja Rocznika Kościoła katolickiego w Polsce za lata 1991-2011. Uczestniczyli w niej JE bp. Wojciech Polak, Sekretarz KEP, prof. Janusz Witkowski, Prezes GUS oraz ks. prof. Witold Zdaniewicz, Dyrektor ISKK. Opublikowany rocznik jest wynikiem wieloletniej współpracy pomiędzy ISKK i GUS i za pomocą danych liczbowych opisuje Kościół katolicki w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat.

Z punktu widzenia społecznego Kościół katolicki jest jedną z ważnych instytucji w Polsce. Stanowi nie tylko część Kościoła powszechnego, ale jest głęboko wpisany w historię naszego kraju. Świadomi tego faktu byli autorzy reprezentujący zarówno Główny Urząd Statystyczny jak i Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, którzy dzięki możliwej po przemianach demokratycznych w Polsce współpracy tych dwóch instytucji, przygotowali Rocznik statystyczny Kościoła katolickiego obejmujący latach 1918-1990. Od czasu wydania tego pamiętnego rocznika, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego pozostaje w stałej współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Dzięki temu udało się zrealizować wiele wspólnych badań oraz inicjatyw, m.in. nadawanie numerów Regon parafiom katolickim, badanie organizacji trzeciego sektora czy przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego. Po dwudziestu latach świadectwem tej owocnej współpracy Głównego Urzędu Statystycznego oraz Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego jest niniejsza publikacja, drugi w III Rzeczypospolitej Rocznik Kościoła katolickiego w Polsce. Autorzy rocznika postawili sobie za cel ukazanie w sposób możliwie pełny statystycznego obrazu Kościoła katolickiego w Polsce. Mamy świadomość, że nie jest to obraz wyczerpujący, ale bez wątpienia należy go traktować jako statystyczny raport, wykorzystujący wszystkie dostępne dane i ukazujący dynamikę instytucji Kościoła katolickiego w Polsce w ciągu 20 lat transformacji naszego kraju. Wśród zasadniczych źródeł oprócz danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego rocznik prezentuje dane zawarte w Annuarium Statatisticum Ecclesiae watykańskiego Biura Statystycznego oraz dane niektórych komisji Konferencji Episkopatu Polski. Rocznik został tak zaplanowany, aby przekrojowo ukazywał podstawowe zagadnienia takie jak podział administracyjny, świeckich i duchowieństwo, zakony męskie oraz żeńskie, kościelne organizacje trzeciego sektora jak również sakralne zabytki oraz miejsca pielgrzymkowe. Ponadto rocznik stara się ukazać również – przynajmniej w minimalnym zakresie – sferę duchową Kościoła dostępną dzięki wypracowanym przez Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wskaźnikom religijności (dominicantes, communicantes i participantes). W roczniku ukazano także niektóre aspekty terytorialnego zróżnicowania zarówno struktur Kościoła, jak i religijności. Ponadto nie brakuje w roczniku informacji na temat tak istotnych elementów życia Kościoła jak powołania, działalność charytatywna, misyjna, pielgrzymki oraz święci i błogosławieni.

SPIS TREŚCI

Lucjan Adamczuk

I. Kościół katolicki w Polsce i na świecie

Lucjan Adamczuk, ks. Wojciech Sadłoń SAC, Paweł Ciecieląg

II. Struktura organizacyjno-terytorialna Kościoła katolickiego

Paweł Ciecieląg

III. Obrządki wschodnie Kościoła katolickiego

Grzegorz Gudaszewski, Paweł Ciecieląg

IV. Katolicy a inne wyznania religijne w Polsce

ks. Edward Jarmoch

V. Księża diecezjalni

Rafał Lange

VI. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego

Mateusz Jakub Tutak

VII. Powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego

ks. Wojciech Necel SChr

VIII. Katolickie duszpasterstwo na emigracji

ks. Witold Zdaniewicz SAC

IX. Życie religijne

Joanna Wróblewska-Skrzek

X. Stwierdzenie nieważności związku małżeńskiego

Grzegorz Gudaszewski

XI. Dominicantes i communicantes – religijne praktyki niedzielne

ks. Wojciech Sadłoń SAC

XII. Kościelny trzeci sektor w Polsce oraz działalność charytatywna

Andrzej Datko

XIII. Sanktuaria i pielgrzymki

Józef Jaroń

XIV. Szkolnictwo katolickie i nauka religii

Piotr Dobrołęcki

XV. Wydawnictwa i prasa katolicka

Anna Kozak

XVI. Zabytki sakralne

Andrzej Datko

XVII. Święci i błogosławieni w Kościele katolickim w Polsce

Piotr Łysoń

XVIII. Terytorialne zróżnicowanie wybranych wskaźników religijności

Publikajca dostępna jest w Zakładzie Wydawnictw Statystycznych GUS oraz elektronicznie będzie udostępniona na stronie GUS: www.stat.gov.pl.