Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home Aktualności

News

Dobra wola Polaków

 

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował wyniki badania działalności stowarzyszeń, fundacji i różnego rodzaju organizacji społecznych w Polsce. Jest to niezwykle istotny raport z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej. Dotyczy on zasadniczo tego, na co wskazywali papieże w encyklikach społecznych począwszy od Leona XIII. 

Więcej…

 

Third Sector Impact

W Brukseli 9 listopada odbyła się konferencja podsumowująca projekt badawczy Third Sector Impact. Wynika z niego, że trzeci sektor jest jednym z największych sektorów gospodarki europejskiej. Jego działalność przekłada się na wymierne efekty w zakresie jednostkowym jak i zbiorowym. Projekt wskazywał również zasadnicze bariery i wyzwania dla rozwoju trzeciego sektora. Więcej na stronie: http://thirdsectorimpact.eu/

 

Konferencja w Szeged

W trakcie międzynarodowej konferencji w Szeged na Węgrzech została zaprezentowana działalność Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Więcej…

 

Statystyka ruchu pielgrzymkowego

W Gidlach, w trakcie corocznego spotkania kustoszy sanktuariów, został zaprezentowany projekt jednolitego dla całej Polski sposobu zbierania danych na temat ruchu pielgrzymkowego w Polsce.

Więcej…

 

Życie parafialne w diecezji siedleckiej

Po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono pełne badanie odbioru duszpasterstwa parafialnego. Badaniem objęci zostali katolicy praktykujący diecezji siedleckiej. Dotyczyło ono nie tylko przyjmowanych przez katolików postaw, ale również ich stosunku do prowadzonego duszpasterstwa. Opracowany raport zawiera nie tylko zasadnicze wyniki badania, ale również wyprowadzone na ich podstawie zasadnicze postulaty dla duszpasterstwa.

Więcej…

 
Więcej artykułów…