Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home Aktualności

News

ISKK – GUS: 20 lat współpracy

W grudniu na posiedzeniu Rady Statystyki w Głównym Urzędzie Statystycznym zostało podsumowane ponad 20 lat współpracy Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Wskazane zostały również dalsze kierunki wspólnych działań.

Więcej…

 

"Kościelny" trzeci sektor a społeczeństwo obywatelskie

Dnia 20 stycznia 2014 roku, w ISKK odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Kościelny trzeci sektor a społeczeństwo obywatelskie". Prezentujemy abstrakty przedstawionych referatów oraz relację fotograficzną.

Więcej…

 

Badanie dominicantes 2013

W tym roku badanie praktyk niedzielnych zostało wyznaczone na 20 października 2013 r.

 

Więcej…

 

Najnowsza publikacja


ISKK opublikował książkę ukazującą przemiany religijności Polaków w ciągu ostatnich 20 lat (1991-2012). Stanowi ona istotne źródło, opartej na empirycznych danych, wiedzy o transformacji religijności w naszym kraju, w okresie przemian ustrojowych.

Więcej…

 

Konferencja religijność Polaków 1991-2011

Jakie zmiany zaszły w polskim katolicyzmie w ciągu 20 lat transformacji? Jak zmienił się w wolnej Polsce Kościół katolicki? W jakim kierunku zmienia się polska religijność? Odpowiedzi na te pytania przynosi badanie, które przeprowadził prowadzony przez pallotynów Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Wyjątkowość tego badania polega na tym, że ankietowani odpowiadali na pytania, obejmujące szereg kluczowych obszarów życia religijnego człowieka, które potraktowane łącznie pozwalają na stworzenie pełnego obrazu religijności i zmian, jakie w tym obszarze następują. Określona metoda i technika badań pozwoliła z kolei na porównanie wyników badania z 2012 r., z tymi, jakie uzyskano w badaniach w 1991 i 1998 r.

Więcej…

 
Więcej artykułów…