Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home Aktualności

News

Rocznik statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego oraz Główny Urząd Statystyczny po niemal dwóch latach przygotowań, zakończył opracowywanie Rocznika statystycznego Kościoła katolickiego w Polsce za lata 1991-2011. Wagę tej publikacji podkreśla fakt, że to drugi w powojennej Polsce rocznik Kościoła katolickiego, który stanowi kontynuację publikacji z roku 1991, obejmującej lata 1918-1990.

Więcej…

 

Kurs rad parafialnych

W opraciu o prowadzone w 2013 przez ISKK badania ilościowe oraz jakościowe parafialnych rad duszpasterskich został opracowany kurs parafialnych rad duszpasterskich.

Więcej…

 

Zaproszenie: wykład prof. Okrasy

Polskie Towarzystwo Statystyczne organizuje seminarium naukowe, w czasie którego prof. Włodzimierz Okrasa wygłosi referat: "Rola Międzynarodowego Instytutu Statystyki (MIS/ISI) w rozwoju statystyki publicznej – perspektywa globalna".

Więcej…

 

ISKK – GUS: 20 lat współpracy

W grudniu na posiedzeniu Rady Statystyki w Głównym Urzędzie Statystycznym zostało podsumowane ponad 20 lat współpracy Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Wskazane zostały również dalsze kierunki wspólnych działań.

Więcej…

 

"Kościelny" trzeci sektor a społeczeństwo obywatelskie

Dnia 20 stycznia 2014 roku, w ISKK odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Kościelny trzeci sektor a społeczeństwo obywatelskie". Prezentujemy abstrakty przedstawionych referatów oraz relację fotograficzną.

Więcej…

 
Więcej artykułów…