Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home Aktualności

News

Zaproszenie: wykład prof. Okrasy

Polskie Towarzystwo Statystyczne organizuje seminarium naukowe, w czasie którego prof. Włodzimierz Okrasa wygłosi referat: "Rola Międzynarodowego Instytutu Statystyki (MIS/ISI) w rozwoju statystyki publicznej – perspektywa globalna".

Więcej…

 

ISKK – GUS: 20 lat współpracy

W grudniu na posiedzeniu Rady Statystyki w Głównym Urzędzie Statystycznym zostało podsumowane ponad 20 lat współpracy Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Wskazane zostały również dalsze kierunki wspólnych działań.

Więcej…

 

"Kościelny" trzeci sektor a społeczeństwo obywatelskie

Dnia 20 stycznia 2014 roku, w ISKK odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Kościelny trzeci sektor a społeczeństwo obywatelskie". Prezentujemy abstrakty przedstawionych referatów oraz relację fotograficzną.

Więcej…

 

Badanie dominicantes 2013

W tym roku badanie praktyk niedzielnych zostało wyznaczone na 20 października 2013 r.

 

Więcej…

 

Najnowsza publikacja


ISKK opublikował książkę ukazującą przemiany religijności Polaków w ciągu ostatnich 20 lat (1991-2012). Stanowi ona istotne źródło, opartej na empirycznych danych, wiedzy o transformacji religijności w naszym kraju, w okresie przemian ustrojowych.

Więcej…

 
Więcej artykułów…