Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home Aktualności

News

Nauczanie religii w szkole. 25 lat doświadczeń

 

W zwiazku z rocznią 25-lecia powrotu nauczania religii w polskich szkołach, wspólnie z Komisją Wychowania Katolickiego KEP oraz Biurem Prasowym KEP 28 sierpnia 2015 r. w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski została zorganizowana konferencja prasowa poświęcona nauczaniu religii w szkole. Wzięli w niej udział: bp Marek Mendyk, ks. prof. Piotr Tomasik, dr Aneta Rayzacher-Majewska oraz Sławomir Nowotny.

Więcej…

 

OPINIA - oferta

Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA oferuje kompleksową realizację badań ilościowych i jakościowych, jak również wykonanie wybranych etapów procesu badawczego. Pomagamy w opracowaniu metodologii badań, doborze próby, konstruowaniu kwestionariuszy i narzędzi badań jakościowych. Dzięki własnej, ogólnopolskiej sieci ankieterskiej realizujemy badania w terenie. Zajmujemy się również kodowaniem oraz analizą danych. Więcej na nowej stronie internetowej.

 

Bieżące wyzwania Kościoła katolickiego w Polsce

W okresie Święta Objawienia Pańskiego (Epifanii), czyli na początku 2016 r. planowana jest konferencja prezentująca aktualne wyzwania, jakie stoją przed Kościołem katolickim w Polsce. Punktem wyjścia do prezentowanych zagadnień będą wyniki badań ISKK z 2015 r. dotyczące różnych obszarów: parafii, instytucji kościelnych, rodziny, młodzieży, edukacji religijnej. Wtedy zostaną również zaprezentowane najnowsze wyniki badań praktyk niedzielnych Polaków (dominicantes). Bliższe informacje na temat konferencji zostaną przekazane we wrześniu 2015 roku.

 

Badanie działalności charytatywnej Kościoła

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego we współpracy z Komisją Charytatywną Konferencji Episkopatu Polski przeprowadza pierwsze ogólnopolskie badanie działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w Polsce. Obejmuje ono wszystkie instytucje Kościoła katolickiego oraz związane z Kościołem podmioty. Celem badania jest wskazanie zakresu oraz form chrześcijańskiej posługi miłości w naszym kraju. Termin zakończenia badania został wyznaczony na 30 lipca 2015 r.

Więcej…

 

I spotkanie seminarium edukacji religijnej

W Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego 9 marca 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie seminarium badawczego poświęconego edukacji religijnej w Polsce. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych z kilku ośrodków naukowych w kraju.

Więcej…

 
Więcej artykułów…